info@tegma.si 01/7860-135 040/629-427

PRAVNO SVETOVANJE

Področja delovanja

• pravno svetovanje
• priprava splošnih aktov in pogodb ter izvršilnih predlogov
• izvedbe naložb z nepremičninskega področja
• priprava in pregled prodajne, najemne, podjemne, mandatne, licenčne pogodbe in drugih vrst pogodb
• reševanje gospodarskih sporov na sodiščih
• zastopanje tujih pravnih oseb
• skrbni pravni pregledi gospodarskih družb
• vodenje postopka ustanovitve ali preoblikovanja gospodarske družbe
• vodenje skupščin delniških in drugih gospodarskih družb
• izvajanje statusno-pravnega preoblikovanja delniških in drugih gospodarskih družb
• priprava načrtov finančne reorganizacije družb
• zastopanje v postopkih osebnega stečaja in stečaja pravne osebe kot tudi postopkih prisilne poravnave
• pravno svetovanje
• zastopanje strank pred državnimi organi
• pregled zakonodaje in sodne prakse s področja delovnega prava
• sestava in preoblikovanje pogodb o zaposlitvi in drugih oblik dela
• priprava notranjih aktov in pravilnikov
• izvedba postopkov zaposlitev oziroma postopkov odpuščanja zaposlenih
• zastopanje v delovnopravnih sodnih postopkih
• zastopanje v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela
• zastopanje strank pred upravnimi organi – zlasti naložbenikov v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj za gradnjo
• zastopanje strank v denacionalizacijskih in razlastitvenih postopkih
• pravno svetovanje s področja avtorskega prava in vodenje postopkov za zavarovanje pravic
• sestava pogodb s področja avtorskega prava
• vlaganje ustavnih pritožb
• zastopanje strank v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS
• vlaganje pritožb na Evropskem sodišču za človekove pravice
• svetovanje pri prometu z nepremičninami
• priprava prodajne, menjalne, darilne, izročilne in druge vrste pogodb o razpolaganju z nepremičninami
• vpis v zemljiško knjigo
• svetovanje v zvezi z ustanovitvijo hipoteke, stavbne pravice, služnosti in drugih bremen na nepremičninah
• urejanje najemnih razmerij

V sodelovanju z odvetniško pisarno svojim poslovnim partnerjem zagotavljamo pravno svetovanje, zastopanje in strokovno pravno pomoč podjetjem ter fizičnim osebam na vseh pravnih področjih.

Se želite pridružiti našim zadovoljnim strankam? Postanite del podjetja Tegma.

Postanite ena naših mnogih zadovoljnih strank in si zagotovite uspešnost ter brezskrbnost pri poslovanju svojega podjetja.

NAŠI PARTNERJI

Naša vizija je dolgoročno uspešno sodelovanje z našimi partnerji. Poslovni neuspeh naše stranke, si štejemo za lastni neuspeh. Ni dovolj le to, da se vseskozi usposabljamo in težimo k profesionalnosti. Delati je potrebno tudi na tem, da v našem odnosu igra pozitivna energija. Želimo biti prepoznavni po odzivni, strokovni in prijazni podpori naših strank.Želimo biti prepoznavni po odzivni, strokovni in prijazni podpori naših strank.

Tegma d.o.o. © 2018 Vse pravice pridržane.
Izdelava strani: DEMAR d.o.o.