info@tegma.si 01/7860-135 040/629-427

DAVČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

Na področju davčnega in poslovnega svetovanja za vas opravljamo zlasti naslednje storitve:

• testni izračun dohodnine in pregled pravilnosti prejetega informativnega izračuna dohodnine
• vpliv različnih medletnih izplačil na dohodnino na letni ravni
• obdavčitev različnih oblik dela (poslovodstvo, študenti, upokojenci, avtorski honorarji, ipd.)
• uveljavljanje davčnih olajšav
• vpliv prejema dohodkov iz tujine
• pomoč pri pripravi samoprijave
• preverjanje pravilnosti pri obravnavi poslovnih dogodkov in knjigovodskih listin
• uveljavljanje davčnih olajšav
• sestavljanje davčnih obračunov
• pomoč pri obračunu davčnega odtegljaja
• pregled pravilnosti obračuna DDV-ja
• svetovanje v zvezi z uveljavljanjem pravice do odbitka DDV-ja in popravki odbitka DDV-ja
• preverjanje verodostojnosti knjigovodskih listin
• vračilo DDV-ja
• možnost uveljavljanja oprostitev pri dobavah blaga ali storitev
• celovit pregled pravilnosti izpolnjevanja davčnih obveznosti pri strankah za posamezno davčno obdobje, del obdobja ali več davčnih obdobij
• pregled pravilnosti in zakonitosti izvajanja davčne zakonodaje v poslovnih knjigah, pogodbah in drugi zadevni dokumentaciji
• osredotočenje na odkrivanje napak oziroma davčnih tveganj pri obračunavanju in plačevanju davčnih obveznosti vseh vrst davkov
• priprava poročila o odkritih napakah oziroma davčnih tveganjih s priporočenimi ukrepi za odpravo ugotovljenih napak
• priprava na obisk davčnih inšpektorjev
• pregled ustreznosti transfernih cen in/ali priprava ustrezne dokumentacije o transfernih cenah
• zastopanje v davčnih inšpekcijskih postopkih kot pooblaščenec – komunikacija z davčnim organom
• finančno in poslovno svetovanje pri najemu bančnih kreditov, finančnih in poslovnih najemov
• kontrolni pregledi stanj v podjetjih in s.p.
• poslovno svetovanje pri odpiranju novih podjetij in s.p.
• pomoč pri pridobivanju subvencije pri samozaposlitvi
• pomoč pri prijavi v poslovni register, register dejavnosti in davčni register
• svetovanje glede reorganizacije poslovanja
• združitve in delitve družb,
• statusno preoblikovanje samostojnih podjetnikov v kapitalsko gospodarsko družbo in prenosih dejavnosti na drugega zasebnika


Veselilo nas bo, če bomo lahko s svojim delom
pripomogli k uspehu tudi Vašega podjetja!

Se želite pridružiti našim zadovoljnim strankam? Postanite del podjetja Tegma.

Postanite ena naših mnogih zadovoljnih strank in si zagotovite uspešnost ter brezskrbnost pri poslovanju svojega podjetja.

NAŠI PARTNERJI

Naša vizija je dolgoročno uspešno sodelovanje z našimi partnerji. Poslovni neuspeh naše stranke, si štejemo za lastni neuspeh. Ni dovolj le to, da se vseskozi usposabljamo in težimo k profesionalnosti. Delati je potrebno tudi na tem, da v našem odnosu igra pozitivna energija. Želimo biti prepoznavni po odzivni, strokovni in prijazni podpori naših strank.Želimo biti prepoznavni po odzivni, strokovni in prijazni podpori naših strank.

Tegma d.o.o. © 2018 Vse pravice pridržane.
Izdelava strani: DEMAR d.o.o.