Pravilnik o opredelitvi prodaje blaga in storitev na trgu ter oddajanju premoženja zavoda v najem

Orodja za dostopnost