OBVESTILO ZA STARŠE OB PONOVNEM ODPRTJU VRTCA IN UKREPI