Vrtec za starše: KAJ DRUŽINO LOČI IN KAJ JO POVEŽE?

OČE, MAMA IN OTROK,
KAJ DRUŽINO LOČI IN KAJ JO POVEZUJE?

 Nataša Čebulj

V torek, 07.02.2017 ob 17.00 v Narodnem domu Ptuj

 Očetje so danes v mnogih družinah odsotni in s tem izključeni iz vzgoje svojih otrok. Njihovo znanje in izkušnje pri vzgoji otrok se s tem izgubljajo. S pomočjo očeta lahko otrok zapusti krilo svoje mame in postane samostojna osebnost. Bert Hellinger pravi, da se samo pod roko očeta lahko odvije otrokova pot v svet. Matere imajo drugo vlogo.

Očetov “Ne” in mamin “Ja”

Očetovska ljubezen ni skrbna na način kot je materina ljubezen. Oče predstavlja duh, napredek v svojem videnju naprej. Gibanje (življenja) gre preko matere do očeta in preko očeta v svet.

Mati je naš “Ja”, moč ljubezni in naša vez. Oče predstavlja naš “Ne”, moč ločitve in slovesa. Z obema skupaj lahko postanemo celovito človeško bitje.

Odsotni očetje, odvisni otroci

Otroci, katerih očetje so izključeni, pogosto ostanejo odvisni. Ampak, če da otrok v svojem srcu mesto mami in očetu – z enako ljubeznijo in v istem smislu – se lahko spet počuti popoln in v polni veljavi.

V družinskih postavitvah lahko doživimo to združitev. Doživimo darilo v odnosu do očeta in matere ter med staršema. Očetje, matere in otroci so preplavljeni z gibanjem ljubezni, ki premaga razdor in omogoči spoštovanje in ljubezen do vsakega točno takega, kot je. Ta ljubezen ne dela razlike med moškimi in ženskami, očeti in materami. Vidi interakcijo moškega in ženske v službi ljubezni in življenja.

Ko sta nam oče in mama enako pomembna, se začne prava enakost tudi v nas. Kje? V naši duši.

Predstavitev izvajalke:

Nataša Čebulj sem univ. dipl. pedagog in prof. umet. zgodovine, certificiran NLP Coach, certificirana Mojstrica poslovne komunikacije, sem članica strokovnega sveta SNLP (slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje) in moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie.

Imam že 20 let delovnih izkušenj. Poklicno pot sem začela v šolskem svetovalnem delu, nadaljevala sem kot svetovalka za usposabljanje v državni upravi. Nato sem več kot deset let pridobivala dragocene izkušnje v gospodarstvu, kot kadrovski strokovnjak na področju razvoja kadrov v večjem mednarodnem slovenskem podjetju. Tam sem se srečevala z velikimi strokovnimi izzivi. Uspešno sem vodila področje razvoja in izobraževanja zaposlenih, kjer sem uveljavljala svojo vlogo vodje, svetovalke in coacha managerjem.

Sem voditeljica treningov za področje razvoja kadrov, vodenja, upravljanja znanja, komunikacije in timskega dela. S sistemskimi postavitvami sem se prvič srečala pred devetimi leti in sedaj že tretje leto intenzivno moderiram delavnice po fenomenološkem pristopu sistemskih postavitev, leta 2008 sem pot treh letih intenzivnih treningov pri Bertu Hellingerju pridobila certifikat moderator sistemskih postavitev Hellinger Sciencie.

Svoje znanje dopolnjujem še pri drugih domačih in mednarodnih strokovnjakih, kot so Bert Hellinger, Maria Sophie Hellinger, Matej Škufca, Marko Pogačnik, Jan Jakob Stam, Bibi Schreuder, Vedran Kraljeta, Claude Rosselet, Georg Senoner, Christine Blumenstein- Essen, Carl Peter Strommer, Gerhard Walper, Tom Best, Tatjana Dragovič, Alenka Vidrih, Kurt Andersen, Dušan Donko, Vlado Ilić.

Za hobi zaključujem specialistični študij Umetnostne terapije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in že 5 let intenzivno izvajam delavnice Umetnostne terapije z otroci in mladino s posebnimi potrebami.

 

  1. Reference vodenja seminarjev in delavnic:

Agencija za pošto in elektronsko komunikacijo RS
Cetis d. d.
Eko plus d.o.o.
DOSOR d.o.o.
Društvo DRAVA
DURS
Glotta Nova d. o. o.
Halcom d.d.
ICES
Igea d.d.
Lassana d.d.
Lek d.d.
Mercator d.d.
Metrel, d.d.
MJU, Upravna akademija
Mobitel d.d.
Pedagoška fakulteta v Mariboru, Center za pedagoško izobraževanje
Planet GV d.o.o.
Telekom d.d.
Talum d.d.
Unija d.d.
Univerzitetni Klinični center Ljubljana
Vigrad d.d.
Zavod vozim
Tela Vital d. o. o.
Upravna akademija,
Ministrstvo za javno upravo
Zavod za zdravstveno
Zavarovanje Slovenije

 

Lokacija
  • 7. 2. 2017
  • Narodni Dom Ptuj

    Jadranska ulica 13,,

    Ptuj, 2250