OTROK V OBJEMU DRUŽINE

 

OTROK V OBJEMU DRUŽINE,
Andreja Križan Lipnik, uni. dipl. psih.

V predavanju se bo predavateljica posvetila vprašanju, kako se gradijo  temelji zdrave, trdne in srečne človekove osebnosti. Izpostavila bo izjemen pomen zgodnjega otroštva, v katerem človek skozi odnos s svojimi najpomembnejšimi osebami razvija duševne moči,  iz katerih bo črpal vse življenje.

Znotraj družine otrok pridobi temeljni optimizem in prav tako temeljno samostojnost, kadar ima za to dovolj dobre pogoje.

Skozi predavanje bo postalo razvidno, kako ravnamo z otrokovimi strahovi, kako se z njim povezujemo v zaupljiv in varen odnos, kako ravnamo z njegovimi dvomi, z njegovo trmo, kje so meje otrokove samostojnosti ipd.

Ob tem bomo krepili zavedanje o pomenu starševske odločne avtoritete v vzgoji in razreševali številna vprašanja, ki se pogosto pojavljajo vsem tistim, ki so v tesnem odnosu z otroki.

 

VIDIMO SE V PONEDELJEK, 09.10.2017, OB 17.00 URI, V NARODNEM DOMU PTUJ!

 

Svetovalna delavki: Mateja Vek l.r.                                                                                  Ravnateljica:

                                    Katja Križe  l.r.                                                                                 Marija Vučak  l.r.

Lokacija
  • 9. 10. 2017
  • 17:00
  • NARODNEM DOMU PTUJ,

  • Google Map