Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja virusa SARS CoV-2 so vsi vrtci od 26. oktobra 2020 dalje zaprti (Odlok o začasni prepovedi
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja).

V skladu z izdanim sklepom ustanoviteljice MO Ptuj in glede na pridobljene podatke o številu otrok, ki potrebujejo nujno varstvo, bomo od 26. 10. 2020
dalje  izvajali nujno varstvo za predšolske otroke le na eni lokaciji Vrtca Ptuj in sicer v enoti Mačice, Potrčeva 9a.

Starši, ki bodo koristili nujno varstvo,  morajo v skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja predložiti:
dokazilo iz katerega je razvidno, da oba starša opravljata delo, ki je nujno potrebno za državo in družbo (potrdilo delodajalca),
podpisano izjavo staršev, da je otrok zdrav in da v obdobju zadnjih 10 dni ni bil v stiku z okuženo osebo.

Prisotnost otroka je potrebno najaviti vzgojiteljici oddelka v katerega je vključen otrok.
V času zaprtja vrtca bodo starši, katerih otroci ne bodo obiskovali  vrtca, plačila oproščeni.

Orodja za dostopnost